• بر طرف کردن اکثر مشکلات گزارش شده
 • سیستم جدید برای اقلیت هیتمن
 • اشیا در وار ها غیر فعال می شوند
 • چهار نقشه جدید برای پینتبال
 • سیستم جریمه خودکار
 • لیست سیاه و سایلنت برای تلفن
 • تغییر مدل و تعداد ماشین برای اکانت های ویژه
 • سیستم جدید برای هاستر ها
 • مکان جدید برای شغل هات داگ فروشی
 • بر طرف کردن مشکلات گزارش شده
 • سیستم جدید ارتقا سطح برای تمامی پرسنل
 • سیستم جدید حقوق برای تمامی پرسنل
 • بهبود آنتی چیت
 • بازیابی رمز در پنل مدیریت
 • بر طرف کردن اکثر مشکلات گزارش شده
 • قابلیت تغییر در انفجار ماشین ها
 • تغییر سیستم وار در پنل مدیریت
 • سیستم تعلیق از پرسنل
 • تغییرات در سیستم وانتد
 • سیستم جدید بیلبورد
 • سیستم جدید تغییراسپاون
 • سیستم جدید فرار از زندان
 • سیستم جدید ماشین های کلن
 • سیستم هدیه های شانس
 • بهبود آنتی چیت
 • متن های رنگی برای اکانت های ویژه
 • سهولت خرید اسلحه در اسلحه فروشی
 • تغییر طرح های دوئل، پینتبال، و لیست ماشین ها
 • سیستم انتقال پول آفلاین
 • سیستم پیامک های آفلاین
 • اینتریور های جدید برای خانه ها
 • ظرفیت بیشتر برای خرید ماشین
 • سیستم باشگاه
 • تغییر سیستم زندان و نقشه مکان شروع بازی